VÅRA JOBB VÄXER PÅ TRÄD!

Stubbfräsning Malmö

Vi på Trädfokus i Syd erbjuder stubbfräsning i Malmö till fast och förmånliga priser. Vi erbjuder dig som kund smidiga och effektiva lösningar för alla typer av trädstubbar som behöver fräsas bort.
Varmt välkommen att kontakta oss redan idag!

Vi jobbar över hela Skåne

Vi utför stubbfräsning i hela Skåne såsom Malmö i väster, Lund, Kivik i öster, Ystad i söder, Hässleholm i norr, Kristianstad, Sjöbo och Eslöv.

Anlita oss för stubbfräsning Malmö

Varför stå och slita med spade, yxa och spett för att få bort stubben? Ibland kan det dessutom tillkomma en deponeringsavgift på soptippen för att stubbar klassas som miljöfarligt avfall. Anlita oss för stubbfräsning Malmö!

Snabbt och effektivt

Stubbar som står dumt till i trädgården tar vi enkelt och effektivt bort med maskiner som är lämpliga för arbetet. När vi fräst stubben kan du enkelt så gräs eller plantera blommor över platsen där den fula och irriterande stubben tidigare stod.

Lämpligast låter man den frästa högen ligga kvar och förmultna så sjunker den ner med tiden. Om man vill påskynda denna nedbrytningsprocess så rekommenderar vi att man blandar i kogödsel i flisen. Det allra bästa vore urin. Det finns gödning som också har en effektiv nedbrytning som heter urea.

Vi fräser bort dina stubbar i Malmö

Vi kan ta oss in i trånga utrymmen där vi dock behöver minst 100 cm för att passera. Din gräsmatta blir inte heller förstörd av maskinerna på grund av det låga marktrycket som de ger.

Vi utför stubbfräsning i hela Skåne län, som på orterna Eslöv, Lund, Hörby, Sjöbo och Malmö. Vid större uppdrag kan vi utföra uppdrag i angränsande län.

stubbfräsning malmö
Stubbfräsning

Bilder från stubbfräsning Malmö vi utfört

Frågor & svar

Varje  uppdrag är unikt och därför är det ibland svårt att lämna pris på telefon men generellt kan man säga att priser sätts effter stubbens diameter. Därför är det bra om du kan skicka med bilder som visar mer om hur det ser ut just hos dig och hur dina förutsättningar är. Anser vi det trots bilderna vara svårt att lämna ett pris för stubbfräsningen så kommer vi ut till dig som kund. Besöket är självklart alltid kostnadsfritt för dig.

När vi stubbfräser så använder fräses stubben ner till ca 15 cm under markennivå. På så sätt kan marken återbrukas till antingen plantering, gräsmatta eller stenbeläggning. Vi mäter och utgår alltid ifrån stubbens diameter vid marknivån när vi sätter ett pris på jobbet. Vid fräsningen så uppstår det ibland stora mängder flis. Detta lämnas på plats och funkar bra att blanda i matjorden om du ska sätta gräs på platsen. Önskar du bortforsling så finns det tillvak för den tjänsten.

Nejdå, vi jobbat åt allt typer av kunder, såväl privata som tex kommuner, bostadsrättsföreningar, företagare. Helt enkelt alla som önskar att fräsa bort en eller flera stubbar.

Absolut, vi har lång utbildning och stora kunskaper om hur man utför trädfällning Malmö på ett säkert sätt. När det finns goda säkerhetsmarginaler så precisionsfäller vi även träden. Det är ett billigare alternativ för kunden för att det krävs mindre arbete.

Ja, vi jobbar mycket med att beskära såväl buskar, häckar som träd i form av trädbeskärningar och det som kallas kronbeskärningar. När det gäller fruktträd får man därigenom bättre skörd på fruktträden men anledningen kan också vara att slippa ovälkomna tjuvskott som växer på fel ställe på trädet.

Nej, som regel tar vi aldrig ut någon kostnad för hemsök utan det är gratis oavsett om du senare väljer att gå vidare med din offert och anlita oss för trädfällning, stubbfräsning eller någon annan av våra tjänster.