Arborist Lund

Trädfokus Syd AB

Trädfokus Syd AB har hela Skåne som arbetsområde, men jobbar även i angränsande län vid större uppdrag.

Din arborist Lund – Trädfokus Syd AB är ett svenskt professionellt företag som utför kvalificerade uppdrag som stubbfräsning och trädfällning. Vi vårdar och tar hand om dina träd och buskar när du inte har tid.

Utbildade arborister i Lund

Vi på Trädfokus Syd AB är högskoleutbildade arborister med erfarenhet och kunskap inom trädfällning, stubbfräsning, trädgårdsskötsel och trädgård.

Med en gedigen utbildning som arborist Lund arbetar vi med fokus på säkerhet och trädens välmående. För att träden ska må bra och kunna leva länge så är det viktigt att man tar hand om de på rätt sätt, den kunskapen har vi. Vi tar hänsyn till trädens biologi, fysiologi och anatomi på så vis får du vitala träd som du kan njuta av långt tid framöver.

Hur arbetar en arborist?

Att vara utbildad arborist innebär att du kan titulera dig som trädexpert och är specialiserad på att vårda, beskära och fälla träd. Som arborist i Lund kan vi även hjälpa dig att undersöka och ge svar på om ditt träd bär på några sjukdomar och även ge handfasta tips på åtgärd för att rädda det.

Man kan säga att en arborist är något av en trädexpert som utbildat och specialiserat sig på att vårda, beskära och hantera träd i alla dess former.

En arborist i Lund kan också hjälpa dig med att att identifiera olika typer av sjukdomar eller skador på ditt träd och på samma gång ge dig råd hur du ska hantera det för att rädd det.

En arborist börjar oftast med att undersöka trädet genom en okulär besiktning för att på så sätt kunna bedöma trädets hälsa och skick. Detta är i princip alltid utgångspunkten när en arborist tar sig an ett träd för kunds räkning.

I utlåtandet tas även trädets placering i förhållande till omgivningen med och en så kallad riskbedömning görs i förhållande till byggnader och människor som visas i dess närhet.

Som arborist Lund kan vi även hjälpa dig med olika typer av planeringar men också beskärning, trädfällning Skåne och stubbfräsning Skåne av såväl nya som gamla stubbar du önskar bli av med.

Arbetet som arborist är både fysiskt och på många gånger riskfyllt och det är därför noga att det görs på rätt sätt och av en utbildad och erfaren arborist. Vi har rätt utbildning och lång och gedigen erfarenhet som arborist i Lund för att kunna utföra alla arbeten på ett säkert och effektivt sätt för både oss själva och för dig som kund.

Genomgång och analys

När vi kommer ut till dig så börjar vi oftast med att gå igenom och titta noga på trädet struktur, uppbyggnad och hälsa för att göra en aktuell bedömning. Handlar det om trädfällning Lund så görs även en så kallad riskbedömning samt även en genomgång hur vi på ett enkelt och säkert sätt kan ta ner trädet.

Verktyg och maskiner

Som arborist i Lund förfogar vi över en mängd olika vertyg och maskiner som behövs i vårt arbeta med att beskära, fälla träd samt stubbfräsning i Lund. Några av de verktyg vi använder dagligen är  motorsåg, utrustning för klättring i träd, lift för att nå höga höjder men också diverse klippverktyg och röjsågar.

Övriga tjänster

Som din arborist Lund kan vi även erbjuda dig hjälp med att flytta befintliga träd eller med val och plantering av nya träd om du önskar det. Vårt arbete som arborist kan många gånger både vara farligt, riskfyllt och fysiskt farligt om det inte utförs på rätt sätt. Därför sätter vi alltid både vår och er säkerhet i första ledet.

VI ERBJUDER ALLTID RUT-AVDRAG

Våra tjänster

Som arborist Lund hjälper vi dig med allt som har med träd och buskar att göra.

KOM IHÅG!

Man kan få RUT-avdrag för flera trädgårdstjänster.

arborist skåne
Christian Hansson – Trädfokus Syd AB
OM OSS

Hej!

Jag heter Christian Hansson och är grundare till Trädfokus Syd AB. 

Intresset för arboristyrket växte när en granne bad mig om hjälp att fälla ett träd nära hans hus. Tidigare hade jag fällt några hundratals träd i mina föräldrars skog. Men i skogen fanns inga risker – varken hus, bilar eller människor att ta hänsyn till.

Trädfällningen hos min granne gick väl men såhär i efterhand fanns det en del brister i säkerheten. Med dagens kunskap och erfarenhet borde jag inte tagit på mig uppdraget. Trots utbildning och erfarenhet kan olyckan vara framme, men riskerna kan minimeras avsevärt. 

Under utbildningen som arborist fick vi bl.a. lära oss göra riskbedömningar. Jag har fått ett helt annat öga för träd. Det någon kan tycka vara ett fult träd kan jag se en unik karaktär – där väder, vind och sol har format trädet genom åren. 

Vad får du för pengarna?

  • Du får ett professionellt företag som fäller och / eller vårdar dina träd och buskar
  • Vi är högskoleutbildade arborister
  • Vi följer lagar och regler
  • Vi sätter säkerheten i fokus
  • Vi vårdar träden med hänsyn till trädens fysiologi och anatomi
  • Vi lämnar alltid ett jobb med en nöjd kund
  • Vi blir glada av nöjda kunder!

Utbildad arborist i Lund

Det krävs hög utbildningsnivå inom arboristyrket. Med en två årig yrkeshögskola med inriktning arborist på Hvilan utbildning i Skåne så anser vi att den utbildningen väger tyngre än en certifiering.

Ansvars- och olycksfalls-försäkring

Om olyckan skulle vara framme är det viktigt att företaget är försäkrat. Vi har en heltäckande verksamhetsförsäkring som täcker upp till 10 miljoner kr per skadehändelse. På så vis kan både företaget och du som kund känna trygghet. Såklart är företaget är godkänt för F-skatt.
arborist Lund