VÅRA JOBB VÄXER PÅ TRÄD!

Stubbfräsning Lund

Vi på Trädfokus i Syd erbjuder stubbfräsning i Lund till fast och förmånliga priser. Vi erbjuder dig som kund smidiga och effektiva lösningar för alla typer av trädstubbar som behöver fräsas bort.
Varmt välkommen att kontakta oss redan idag!

Anlita oss för stubbfräsning Lund

Varför stå och slita med spade, yxa och spett för att få bort stubben? Ibland kan det dessutom tillkomma en deponeringsavgift på soptippen för att stubbar klassas som miljöfarligt avfall. Anlita oss för stubbfräsning Lund!

Snabbt och effektivt

Stubbar som står dumt till i trädgården tar vi enkelt och effektivt bort med maskiner som är lämpliga för arbetet. När vi fräst stubben kan du enkelt så gräs eller plantera blommor över platsen där den fula och irriterande stubben tidigare stod.

Lämpligast låter man den frästa högen ligga kvar och förmultna så sjunker den ner med tiden. Om man vill påskynda denna nedbrytningsprocess så rekommenderar vi att man blandar i kogödsel i flisen. Det allra bästa vore urin. Det finns gödning som också har en effektiv nedbrytning som heter urea.

Vi fräser bort dina stubbar i Lund

Vi kan ta oss in i trånga utrymmen där vi dock behöver minst 100 cm för att passera. Din gräsmatta blir inte heller förstörd av maskinerna på grund av det låga marktrycket som de ger.

Vad är fördelarna med stubbfräsning Lund?

Kort kan man säga att stubbfräsning är en typ av process där man avlägsnar oönskade stubbar från träd som tidigare har avverkats. Det finns flera fördelar med stubbfräsning:

Utseendet i trädgården
Stubbar som lämnas kvar efter trädfällning kan många gånger vara oattraktiva och störa utseendet i en trädgård eller på annan plats. Genom stubbfräsning kan man få en mer rent och enhetlig utseende på din tomt eller trädgård.

Förhindra tillväxt av nya trädskott
När en stubbe lämnas kvar efter trädfällning kan det många gånger skapar grogrund för att nya skott uppstår som i sin tur skapar problem och arbete i framtiden. Genom att utföra en ordentligt stubbfräsning kan man vara säker på att stubben är riktigt avlägsnad och inte skapar problem i framtiden.

Sparar plats och utrymme i din trädgård eller på din tomt
Genom att fräsa bort gamla och oönskade stubbar frigör du och skapar med plats och utrymme som kan disponeras till annat som plantering eller uppförande av en byggnad eller liknande.

Enklare skötsel av gräsmattan
Gamla stubbar som oönskat står kvar tar plats och är svåra att komma åt att klippa runt med gräsklipparen utan här måste en trimmer användas för att komma åt. Det skapar extra arbete och ser sällan så snyggt ut i en annars fin gräsmatta.

stubbfräsning lund
Stubbfräsning

Bilder från stubbfräsning Lund vi utfört

Frågor & svar

Varje  uppdrag är unikt och därför är det ibland svårt att lämna pris på telefon men generellt kan man säga att priser sätts effter stubbens diameter. Därför är det bra om du kan skicka med bilder som visar mer om hur det ser ut just hos dig och hur dina förutsättningar är. Anser vi det trots bilderna vara svårt att lämna ett pris för stubbfräsningen så kommer vi ut till dig som kund. Besöket är självklart alltid kostnadsfritt för dig.

När vi stubbfräser så använder fräses stubben ner till ca 15 cm under markennivå. På så sätt kan marken återbrukas till antingen plantering, gräsmatta eller stenbeläggning. Vi mäter och utgår alltid ifrån stubbens diameter vid marknivån när vi sätter ett pris på jobbet. Vid fräsningen så uppstår det ibland stora mängder flis. Detta lämnas på plats och funkar bra att blanda i matjorden om du ska sätta gräs på platsen. Önskar du bortforsling så finns det tillvak för den tjänsten.

Nejdå, vi jobbat åt allt typer av kunder, såväl privata som tex kommuner, bostadsrättsföreningar, företagare. Helt enkelt alla som önskar att fräsa bort en eller flera stubbar.

Absolut, vi har lång utbildning och stora kunskaper om hur man utför trädfällning på ett säkert sätt. När det finns goda säkerhetsmarginaler så precisionsfäller vi även träden. Det är ett billigare alternativ för kunden för att det krävs mindre arbete.

Ja, vi jobbar mycket med att beskära såväl buskar, häckar som träd i form av trädbeskärningar och det som kallas kronbeskärningar. När det gäller fruktträd får man därigenom bättre skörd på fruktträden men anledningen kan också vara att slippa ovälkomna tjuvskott som växer på fel ställe på trädet.

Nej, som regel tar vi aldrig ut någon kostnad för hemsök utan det är gratis oavsett om du senare väljer att gå vidare med din offert och anlita oss för trädfällning, stubbfräsning eller någon annan av våra tjänster.