VÅRA JOBB VÄXER PÅ TRÄD!

Trädbeskärning Lund

Vi på Trädfokus i Syd erbjuder trädbeskärning Lund till fast och förmånliga priser. Vi erbjuder dig som kund smidiga och effektiva lösningar för alla typer av trädbeskärningar som behöver utföras.
Varmt välkommen att kontakta oss redan idag!

Vi jobbar över hela Skåne

Vi utför trädbeskärningar i hela Skåne såsom Malmö i väster, Lund, Kivik i öster, Ysta i söder, Hässleholm i norr, Kristianstad, Sjöbo och Eslöv.

Anlita oss för trädbeskärning Lund

Vi finner en bra balans mellan trädens och människans behov. Det är bättre med många små beskärningssnitt än få och stora. Trädet vallar över sårytan och försluter såret snabbare. På så vis återhämtar trädet sig lättare och snabbare. Om snittytorna är större än tio cm i diameter så är risken stor för rötsvampangrepp. I vissa fall är man tvungen att göra större ingrepp då stora tunga grenar kan fläkas i stormen eller skaver mot husfasaden. Vid sådana åtgärder bör man vara medveten om att trädet med största sannolikhet angrips av rötsvamp och livslängden kan förkortas.

Det är viktigt att lägga beskärningssnittet rätt så inte trädet tar någon skada. Vilken tid på året har också stor betydelse.

Det är en balansgång man står inför vid en trädbeskärning Lund. Man ska ta hänsyn till trädets bästa, det estetiska och människans intresse och behov, därför är en god dialog mellan arborist och kund av största vikt.

Underhållsbeskärning av träd i Lund

En underhållsbeskärning med ett par års mellanrum kan vara att rekommendera så t.ex. inte grenar skaver mot varandra. Det skadar trädet så rötsvampar, bakterier och andra patogener kan få en möjlighet att tränga in i trädet. Även tunga grenar behövs avlastas för att undvika stora framtida fläkskador. Det estetiska är också en viktig faktor. Det ska vara vackert för ögat att titta på trädet. En urglesning av grenar gör att mer solstrålar kan strömma in i trädkronan. Sol krävs för en fungerande fotosyntes. På så vis undviker man att många grenar dör.

Vi kan skräddarsy en beskärningsmetod för just din trädgård som passar dig.

Beskärning av träd
Trädbeskärning Lund

BESKÄRNINGSTERMER

Uppbyggnadsbeskärning:

Är en beskärningsteknir man använder sig av i början av de 3-15 första åren där man bygger upp ett stabilt, hålbart men också vackert träd. Det är i början man sätter grunden för trädets framtid.

Kronreducering:

Vid för trånga växtutrymmen tex husfasader, gatubelysning och solljusinsläpp är en kronreducering att rekommendera. Man minskar kronans volym och omfång, man reducerar även inuti kronan.

Uppstamning / kronlyft:

Man höjer kronan så att samen blir mer synlig och grenar är inte ivägen för gångtrafikanter och gräsklippning mfl.
Avlastningsbeskärning:
För att förhindra att grenar blir tunga och fläker sönder stammen.

Kronstabilisering:

Vi rekommenderar avlastningsbeskärningen före en kronstabilisering med tex linor. För att kronstabiliseringen gör den stabiliserade grenen statisk, trädet blir lurat och tror att grenen är stabil. Det bildas ingen reaktionsved som är självstabiliserande. Om linorna skulle bli för gamla och försvagade blir trädet livsfarligt. Men I vissa fall är det ända lösningen. I samband med det utför man även en avlastnings-beskärning.

Kronurglesning:

Man glesar ut grenar som skuggas för att mer ljus ska komma in i kronan, på så vis undvikerman en del självdöda grenar.

Hamling:

Är en gammal beskärningsmetod som användes för att bistå med vinterfoder till boskapen. I dag hamlar vi enbart träd för den estetiska karaktären, men grundprinsipen är den samma. Man bör beskära vart eller vart annat år. Om man väntar längre blir snittytorna för stora och man förkortar livslängden på trädet.

Fruktträdsbeskärning:

Det finns många olika sätt att beskära, framför allt äppleträd. Det ena är inte mer rätt än det andra, bara man inte minskar för stor bladmassa på en säsong. För då får man problem med massor av vattenskott, ett sådant problemträd kan det ta mellan 3 – 4 år att få ordning på. För man beskär bara en tredjedel av vattenskotten. Stora grenar bör man undvika att ta bort p.g.a. svampangrepp.

Underhållsbeskärning / standardträdvård:

En underhållsbeskärning med ett par års mellanrum kan vara att rekommendera så t.ex. inte grenar skaver mot varandra. Det skadar trädet så rötsvampar, bakterier och andra patogener kan få en möjlighet att tränga in i trädet. Grenar som växer in mot stammen eller mot andra grenar avlägsnas så de inte skapar framtida problem. Även tunga grenar kan behöva avlastas så man inte riskerar stora framtida fläkskador.

Det estetiska är också en viktig faktor. Det ska vara vackert för ögat att titta på trädet. En urglesning av grenar gör att mer solstrålar kan strömma in i trädkronan. Sol krävs för en fungerande fotosyntes. På så vis undviker man att många grenar dö. Döda grenar avlägsnas med så inga tråkiga olyckor händer, då kan trädet övervalla den öppna sårytan och stoppa oönskade potogener.

Bilder från trädbeskärning Lund som vi utfört

Frågor & svar

Varje  projekt och uppdrag är unikt likt varje träd är. Därför är det bra om du kan skicka med bilder som visar mer om hur det ser ut just hos dig och hur dina förutsättningar ser ut. Anser vi det trots bilderna vara svårt att lämna ett pris för trädbeskärning Malmö så kommer vi ut till dig som kund. Besöket är självklart alltid kostnadsfritt för dig.

När vi beskär träd så utgår vi ifrån trädets förutsättningar och dina önskemål. Själva beskärning utförs sedan antingen genom att vi klättrar upp i trädet eller att vi använder någon form av sky-lift för att komma åt delar av trädet som är svåra att nå genom klättring.  Önskar du bortforsling så finns det tillvak för den tjänsten.

Nejdå, vi jobbat åt allt typer av kunder, såväl privata som tex kommuner, bostadsrättsföreningar, företagare. Helt enkelt alla som önskar få hjälp med trädbeskärning.

Absolut, vi har lång utbildning och stora kunskaper om hur man utför trädfällning Lund på ett säkert sätt. När det finns goda säkerhetsmarginaler så precisionsfäller vi även träden. Det är ett billigare alternativ för kunden för att det krävs mindre arbete.
Nej, som regel tar vi aldrig ut någon kostnad för hemsök utan det är gratis oavsett om du senare väljer att gå vidare med din offert och anlita oss för trädbeskärning, trädfällning, stubbfräsning Lund eller någon annan av våra tjänster.

Vi utför trädbeskärning även i dessa orter: